EN | NL
+31 (0)651180414 | info@ionizheat.eu | Terugbelservice

Verwarmen met aardgas

Verwarmingskosten aardgasOm woningen of objecten te verwarmen worden momenteel vrijwel uitsluitend centrale verwarmingssystemen met de energiedrager aardgas gebruikt.

De watertemperatuur of vertrektemperatuur is hierbij ca. 90°C, terwijl de retourtemperatuur ca. 70°C bedraagt.  Momenteel worden in Nederland 7,5 miljoen woningen op deze wijze verwarmd. Met het op gas verwarmen van woningen en het koken met aardgas stoot men CO2 uit.

De Rijksoverheid heeft zich verplicht om wegen vinden om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Zij heeft zich daartoe ook binnen de Europese Unie verplicht. De Overheid wil dat Nederland in 2050 geen CO2 meer uitstoot. De vermindering van de CO2 uitstoot is nodig om de negatieve verandering van het klimaat en het milieu tegen te gaan.

Ook om deze reden valt te verwachten dat toekomstig het aardgas en het gebruik van andere zg. fossiele energiedragers geleidelijk aan aanzienlijk duurder zal worden. Een algeheel verbod van het gebruik van fossiele energiedragers staat op dit moment, wegens het gebrek aan alternatieven, nog niet ter discussie.

Vast staat dat aan het stoken en op gas koken een einde komt. Wanneer dat is, verschilt per gemeente en per woonwijk. Het is de bedoeling dat in 2050, liefst eerder, niemand in Nederland nog stookt of kookt op aardgas.