EN | NL
+31 (0)651180414 | info@ionizheat.eu | Terugbelservice

Privacybeleid

Algemene informatie over het privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door:

Electrical Heating Products B.V.
(hierna genoemd “de Uitgever”)

Postadres:

Schoolpad 4 2061 VE Bloemendaal

Telefoon: +31 (0)651180414
E-mail: info@ehp.nu

IONIZHEAT is een product van Electrical Heating Products B.V.

De Uitgever ban deze website, Electrical Heating Products B.V., neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij houden ons strikt aan de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden op de website www.ehp.nu alleen verzameld voor zover technisch noodzakelijk. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden verkocht of anderszins aan derden worden bekendgemaakt.

De volgende uitleg geeft u een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welke gegevens voor welk doel worden verzameld.

Gegevensverwerking op deze website

De Uitgever verzamelt en slaat automatisch informatie op in zijn serverlogbestanden die uw browser naar ons verzendt.

Dit zijn: 

  •           Browsertype / -versie
  •           gebruikt besturingssysteem
  •           Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres)
  •           Tijd van het serververzoek. 

De opslag van de gegevens gebeurt om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om een geval van misbruik te verduidelijken. Als gegevens moeten worden bewaard om bewijsredenen, worden deze uitgesloten van de verwijdering totdat het incident definitief is opgehelderd. De bovenstaande gegevens kunnen door De Uitgever niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd, de gegevens worden na 90 dagen van de Server verwijderd. 

Cookies 
De website www.ehp.nu gebruikt alleen toestemmingvrije (first party) cookies! Deze essentiële cookies, ook wel ‘strikt noodzakelijk’ genoemd, garanderen functies zonder welke u deze website niet zou kunnen gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden uitsluitend door deze website gebruikt en worden daarom first party cookies genoemd. Ze worden alleen tijdens de huidige browsersessie op uw computer opgeslagen. Uw toestemming is niet vereist voor het gebruik van deze essentiële cookies. Absoluut noodzakelijke cookies kunnen niet worden gedeactiveerd via de functie van deze pagina. U kunt cookies op elk gewenst moment in uw browser deactiveren. 

Nieuwsbrief

Verzamelen en verwerking van persoonlijke gegevens
Persoonlijke informatie is alle informatie die wordt gebruikt om uw persoon te identificeren en die naar u kan worden herleid – zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij verzamelen, gebruiken en dragen uw persoonlijke gegevens alleen over als dit wettelijk verplicht of toegestaan is ​​of als u instemt met het delen van gegevens. 

Verwerken van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie per post, e-mail en/of telefonisch contact.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Evenzo verzenden wij geen referer gegevens. (De zg. referer-headers zijn een nachtmerrie voor uw privacy, omdat websites en services u hiermee op het internet kunnen volgen en uw surfgedrag (en dus mogelijk privé en/of gevoelige informatie) kunnen onthullen, dit vooral in combinatie met cookies.)

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@ehp.nu

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen, e-mailen of schriftelijk van informatie te voorzien indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Uitgever neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Uitgever) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
De Uitgever bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Uitgever en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ehp.nu . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of onherkenbaar te maken. (voor een veilige kopie, kijk op rijksoverheid.nl)

Wij reageren zo snel mogelijk, maar op ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. De Uitgever wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Uw rechten
U hebt op elk moment het recht op informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen, hun oorsprong en ontvanger, evenals het doel van de opslag.  Informatie over de opgeslagen gegevens wordt verstrekt door Electrical Heating Products – Westonstraat 26, 1976 BH IJmuiden. 

Beveiliging persoonsgegevens
De Uitgever neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ehp.nu

Verdere informatie 
Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen we op elk moment uw antwoord zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft die niet kunnen worden beantwoord door dit privacy beleid of als u meer diepgaande informatie wilt, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen: Electrical Heating Products B.V. , Westonstraat 26, 1976 BH IJmuiden, Nederland

Telefoon: +31 (0)255 519 197
E-mail: info@ehp.nu