EN | NL
+31 (0)651180414 | info@ionizheat.eu | Terugbelservice

De IONIZHEAT werkt

DE IONIZHEAT WERKT

dankzij de ionisatie en het Joule-effect!

De weerstand die elektronen in een gesloten stroomkring ondervinden, als deze door een slecht geleidend materiaal gestuurd worden, verwarmen de atomen van deze geleider.  ofwel:  

een weerstand zet elektriciteit om in warmte

Dit is het Joule-effect wat beschreven is door James Prescott Joule en wordt tevens  als ionisatie beschreven.

Dit effect is dus het opwarmen van een geleider (weerstand) wanneer er stroom door vloeit.

De warmteproductie ten gevolge van een stroom die door een geleider loopt, kan berekend worden met de wet van JouleIn een geleider met weerstand R is de warmteproductie Q (en verlies aan elektrische energie in de weerstand):

W=I² x R x t

energie in joule (J) / I {\displaystyle I} stroom in ampère (A) / R {\displaystyle R} weerstand in Ohm ) (Ω) / t {\displaystyle t} tijd in seconde (s)

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Joule-effect

De IONIZHEAT:
Bij het ionisatieproces wordt de stroombron direct in verbinding gebracht met het water.

Omdat water een slechte geleider is en een hoge soortelijke warmte heeft, ondervindt de elektronenstroom een hoge weerstand, die door het Joule-effect voor een verwarming van de wateratomen zorgt.

De werking van de IONIZHEAT is gebaseerd op de directe verwarming van het verwarmingswater door het Joule-effect. Deze werking wordt ook wel als het ionisatieproces beschreven!

Conventionele elektrische verwarming:
Bij een conventionele elektrische verwarming wordt de stroombron aangesloten op een geleider met een, ten opzichte van water lage weerstand. Door deze weerstand worden de atomen van deze geleider (het verwarmingselement of verwarmingsspiraal) door het Joule-effect verwarmd.

Deze warmte wordt door straling afgegeven aan het water.

Hier is dus sprake van een indirecte en een relatief trage (stralings-) verwarming van het verwarmingswater. 

ONZE CONCLUSIE

Door ionisatie is de IONIZHEAT efficiënter dan de conventionele elektrische verwarming!