EN | NL
+31 (0)651180414 | info@ionizheat.eu | Terugbelservice

Verwarmen met een warmtepomp

Verwarmingskosten met een warmtepompEen alternatief voor het milieuvriendelijk verwarmen van woningen is het installeren van een zg. warmtepompsystemen. Doordat deze systemen met een lage temperatuur werken (max. 55°C) kunnen deze niet zonder meer aangesloten worden op de bestaande verwarmingsinfrastructuur van oudere woningen.

De hoofdzakelijke reden waarom een warmtepompsysteem niet zonder meer gebruikt kan worden, ligt in het feit dat deze op een relatief lage temperatuur met een maximum van maximum 55°C werkt. Om een woning met dit systeem te verwarmen, is voldoende isolatie en een verwarmingsinstallatie (infrastructuur) met een groot verwarmend oppervlak nodig. 

Om een zo groot mogelijk verwarmend oppervlak te bereiken heeft men de keuze tussen verschillende soorten warmtepomp verwarmingsinstallaties zoals vloerverwarming, muurverwarming of plafondverwarming. Deze infrastructurele verwarmingsinstallatie zorg voor een gelijkmatige temperatuur en weinig luchtbeweging of tocht.

Om woningen met deze betrekkelijk lage temperatuur voldoende te verwarmen moeten deze goed geïsoleerd zijn. Luchtbeweging en -uitwisseling van de moeizaam verwarmde lucht veroorzaken het toestromen van koude lucht. Deze moet wederom verwarmd worden, hetgeen het te verwachten rendement zal verlagen. Door weinig luchtbeweging en -uitwisseling zal zonder behandeling ook het vochtgehalte in deze lucht periodiek hoger zijn. Dit is een mogelijke oorzaak van de vaak geconstateerde schimmelvorming bij goed geïsoleerde woonruimten.

Het voordeel van een warmtepomp is dat dit verwarmingssystemen schijnbaar  het beste rendement oplevert. Voor het verbruik van energie heeft de warmtepomp ongetwijfeld grote voordelen. Of deze techniek voor wat betreft het financiële rendement en de gezondheid het beste scoort moet betwijfeld worden.

Warmtepomp en gezondheid

In hoeverre een warmtepompinstallatie voor een gezond leefklimaat van de bewoners zorgt is nu nog niet geheel duidelijk. Zeker is dat bij de huidige installaties en minder goed geïsoleerde woningen de luchtbeweging en hogere temperaturen voor voldoende lucht en vochtuitwisseling zorgt.

Denkbaar is dat door de gelijkmatige temperatuur en weinig luchtbeweging een ongezond leefklimaat ontstaat.

Warmtepomp en financieel rendement

Om bestaande woningen geschikt te maken voor het installeren van een warmtepomp-techniek moeten bestaande woningen aangepast worden. In veruit de meeste gevallen moet de bestaande verwarmings-infrastructuur (leidingnet en radiatoren) verwijderd worden. Deze hebben immers te weinig  verwarmend oppervlakte voor de lage temperatuur verwarming.

In plaats hiervan moeten grote verwarmingsoppervlakten, zoals vloerverwarming, muurverwarming of plafondverwarming geïnstalleerd worden.

In niet voldoende geïsoleerde woningen zullen deze verwarmingsoppervlakten te veel warmte verliezen. De woning moet dus bijzonder goed geïsoleerd worden. Dit geld niet alleen voor de buitenmuren, maar ook voor de vloeren en daken. Het spreekt vanzelf dat ook de ramen en deuren beter geïsoleerd moeten worden.

De kosten voor een modernisering van voor warmtepompen niet voldoende geïsoleerde woningen zijn afhankelijk van het type woning, (alleenstaand, rijenhuis, flat) en het bouwjaar van de woning.

Gemiddeld zal een modernisering en installatie van een warmtepomptechniek niet onder de 50.000 € mogelijk zijn.

De omvangrijke ingrepen in de bestaande bouwsubstantie zijn niet de enige nadelen van een warmtepompinstallatie. Op de gevel moet in de meeste gevallen een nogal luidruchtige ventilator geplaatst worden. Als de woning in een “beschermd stadsgezicht” staat dan wordt dit over het algemeen niet toegestaan.